Prev

MY DANIŞMANLIK

YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ


yabancı çalışma

Türkiye’de Yabancılara Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Türkiye’de Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilebilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkân veren bir izin sistemi mevcut değildir. Çalışma izin başvurularının yabancı şahsı çalıştırmak isteyen işveren tarafından yapılması zorunludur.


Yabancı uyruklu personellere çalışma izni alma şartları nelerdir?

Genel olarak; 100 Bin TL ödenmiş sermayesi olan firmalarda 5 sigortalı Türk personel istihdamı varsa bir yabancı için çalışma izni alınabilir.(Ev hizmetlerinde çalışacak yabancılar için presedür değişiklik göstermektedir.).

Yabancı personel istihdam etmek isteyen işyerlerinin aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir:

Şirkette sigortalı olarak çalışan en az 5 Türk vatandaşı bulunmalıdır.
İzin alınacak yabancı, şirket ortağı ise; 1 yıllık olarak verilen çalışma izninin son 6 ayında 5 sigortalı Türk personeli istihdam şartı yerine getirmelidir.
Aynı iş yerinde birden fazla yabancı personel istihdam edilecekse, her bir yabancı için ayrı ayrı 5 Türk vatandaşı personel çalıştırılıyor olması gerekir. (ör: 5 yabancı personel için 25 sigortalı Türk personel çalışıyor olmalı veya istihdam edilmelidir)
Şirketin ödenmiş sermayesi en az 100.000 ₺ olmalıdır veya sermaye arttırımı yapılmalıdır.
İş yerinin brüt satış tutarı en az 800.000 ₺ olmalı veya son yıl ihracat tutarı en az 250.000 $ olmalıdır.
Şirkete ait elektronik imza bulunmalıdır.

Yabancı personeller için zorunlu asgari ücretler

Çalışma izni alınacak yabancının maaşı, yapacağı görevine veya niteliğine uygun olmalıdır. Başvuru tarihi dikkate alınarak bir yabancıya verilmesi gereken taban ücretler şu şekilde olmalıdır:

 • Üst düzey yöneticilere, pilotlara veya ön izin isteyen mühendislere ve mimarlara asgari ücretin 5 katı
 • Birim veya şube müdürü ile mühendisler ve mimarlar için asgari ücret miktarının 4 katı
 • Uzmanlık veya yeterlilik gerektiren işlerde çalışacak kişilerin yanı sıra öğretmenlerin asgari ücret tutarının 3 katı
 • Eleman statüsünde veya turizm sektöründe çalışacak yabancılar için asgari ücret miktarının 1,5 katı
 • Ev hizmetlerinde çocuk veya hasta bakıcı olarak çalışacak yabancılara asgari ücret

 • Çalışma İzni Uzatma Başvurusu ve Şartları

  Türkiye’de yeni bir çalışma izni alındıktan 1 yıl sonra eğer yabancı aynı yerde çalışmaya devam ediyorsa, uzatma başvurusu yapılmalıdır. 1 yıl uzatıldıktan sonra hâlâ aynı iş yerinde devam ediliyorsa bu sefer 2 yıllık çalışma izni uzatma başvurusu yapılabilir. Ondan sonraki sene ve devamında ise 3’er yıllık uzatma yapılabilir.


  Uzatma Başvurusunda Şirketin/Yabancının Uygun Olması Gereken Şartları


 • Geçmiş 1 yıllık süreçte şirketin her yabancıya karşılık 5 Türk vatandaşı çalıştırıyor olması,
 • Uzatma başvurusu yapılırken de mevcutta 5 sigortalı Türk vatandaşı çalışıyor olması
 • Yabancının maaşının eksiksiz ve banka üzerinden ödenmiş olması,
 • Yabancının SGK ödemelerinin tam ödenmiş olması ve borcunun bulunmaması,
 • Şirketin vergi borcunun bulunmaması,gerekmektedir.
 • Yabancının çalıştığı görev unvanına göre şirketin faaliyet ve ciro yapmış olması (Örneğin yabancı satış görevlisi ise şirketin o yıl yurt dışı satışlarının oluşmuş olması gerekmektedir.),
 • Kişinin 1 yıl içerisinde toplam 6 aydan fazla Türkiye dışında bulunmaması,
 • Yabancının çalışma izni ile kaldığı süre boyunca suça karışmamış olması
 • Çalışma izni uzatma başvurusu, mevcut iznin bitimine 59 gün kalınca yapılabilir. Her halükarda mevcut izin bitmeden yapılması(Başvuru zamanında yapılmazsa, yabancı kendi ülkesine gönderilmeli ve tekrar konsolosluk üzerinden yeni başvuru yapılması gerekir.),gerekmektedir.